Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı “ Nöroşirürjen ‘ dir” sözlük anlamına bakacak olursak Nöroşirürji kelimesi Nöron ve Şirürji'den türetilmiştir. "ŞİRÜRJİ kelimesi" yaraları iyi eden' anlamına gelir. Nöron latince kökenli olup sinir hücresi demektir. Buradaysa genel olarak sinir sistemini anlatmak için kullanılır. Nöroşirürji kısaca sinir sistemi cerrahisi olup ana hatlarıyla aşağıdaki tedavi türlerini üstlenir. 

  • beynin ya da omurilik dokusunun içinden kaynaklanan veya ona dışarıdan basarak sorun oluşturan tümörlerin, 
  • beyin dokusunu ya da omuriliği besleyen damarların anevrizma (balonlaşma), arteriovenöz malformasyon, kavernom gibi rahatsızlıklarının, karotis stenozu dediğimiz boyun damarlarındaki darlıkların, 
  • doğumla birlikte olan meningomyelosel gibi sinir sisteminin oluşumu sırasında gelişen rahatsızlıkların, 
  • hidrosefali adı verilen ve kabaca beyin boşluklarındaki sıvının miktarının artışının, 
  • bel fıtığı ve skolyoz başta olmak üzere her türlü omurga hastalıklarının, 
  • kafa ve omurilik yaralanmalarının, 
  • beyin damarlarının tıkanıklıklarının ve beyin kanamalarının cerrahi tedavisi ile ilgilenir.